Elämäntyyli Suomessa

Ilmastonmuutoksen myötä myös ympäristöystävällisyys ja luonnonläheisyys on saanut yhä enemmän jalansijaa Suomessa. Yhä useammat ihmiset ovat alkaneet kiinnittää huomiota vihreisiin arvoihin niin asumisen, liikkumisen, syömisen kuin matkailunkin kohdalla.

Lumettomat talvet ovat yleistyneet koko maassa. Vuodenaikojen vaihtelu on horjahtanut noin kuukaudella eteenpäin, ja tämä huolestuttaa monia. Ihmiset siis haluavat suunnata kulutustaan paremmin, minimoida hiilijalanjälkensä ja harrastaa kierrätystä. Suomalaisilla on kautta aikojen ollut vahva luontosuhde, ja muuttuvat olosuhteet kiinnittävät huomiota. Luonnonsuojelulla on Suomessa hyvä jalansija, minkä takia ympäristöystävällinen elämäntyyli on yleistynyt hurjasti.

Kestävä elämäntapa

Maapallo ei kestä, jos jatkamme kuluttamista nykyiseen malliin. Tällä hetkellä viidesosa maapallon väestöstä kuluttaa lähes neljä viidesosaa sen resursseista. Tuo paljon kuluttava viidesosa olemme me länsimaiden asukkaat, jotka olemme tottuneet tuhlailevaan elämäntyyliin. Jos kaikki eläisivät ja kuluttaisivat meidän tapaamme, ihmisten tarpeita varten tarvittaisiin useamman maapallon luonnonvarat. Kulutuksen epätasainen jakautuminen aiheuttaa sen, että osalla maapallon asukkaista on aivan liikaa ja toisilla aivan liian vähän.

Kuluttaminen ei tuo onnea

Kuluttaminen ei tee ihmistä onnelliseksi, vaikka mainokset kaikkialla antavatkin niin ymmärtää. Päin vastoin tämänhetkinen kulutusmallimme ruokkii pinnallisuutta ja tyhjyyttä, jotka vievät poispäin aidosta onnesta ja ilosta. Meidän onnentavoittelumme tavaraa hamstraamalla ylläpitää surullista järjestelmää, jonka tuloksena köyhissä maissa kärsimys lisääntyy, kun tavaraa pitäisi tuottaa yhä enemmän ja halvemmalla.

Suomessa omaa ympäristökuormitustaan voi pienentää poikkeuksellisen helposti pienillä valinnoilla elintason laskematta. Itse asiassa vaihtoehtoisiin elämäntapoihin tutustuminen usein jopa lisää onnellisuutta, sillä näihin liittyy usein yhteisöllisyyttä ja kokemus oman toiminnan merkityksellisyydestä. Pidemmällä tähtäimellä kestävä elämäntapa lisää hyvän elämän mahdollisuuksia myös tuleville sukupolville.

Lähteet:

http://www.juurielo.fi/ymparistoystavallinen-elamantyyli-suomessa/

http://www.luontoliitto.fi/toiminta/kestava-elamantapa